Klachtenprocedure FOP Stichting Nederland


De FOP Stichting Nederland doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de FOP Stichting Nederland en hoe deze klacht wordt afgehandeld.
Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:
• Schriftelijk: FOP Stichting Nederland, Kapucijnenhof 38, 4904 RB Oosterhout
• Telefonisch: 085 - 876 92 63
• Per e-mail: via info@fopstichting.nl
Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:
• De datum waarop de klacht binnenkomt
• Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klant.
• Is klant aangesloten bij de FOP Stichting Nederland.
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die FOP Stichting Nederland onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van de persoon die de klacht behandelt.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klant hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.
Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de FOP Stichting Nederland gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de FOP Stichting Nederland te verbeteren.