Links

Wereldwijd zijn er meerdere organisaties aktief die informatie bieden over FOP.

Medische links: Diverse links:
 • www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/awbz-in-2015-alle-wijzigingen
 • PGO support levert ondersteunende diensten aan Patiënten- Gehandicapten- en Ouderenorganisaties www.pgosupport.nl
 • Rolstoelaanpassingen "Advanced" - klik hier voor een afdrukbare PDF
 • Als u door uw beperkingen hulpmiddelen nodig heeft om goed te functioneren. Kunt u op deze link:  http://hulpmiddelen.vsn.nl  van de Vereniging Spierziekten Nederland allerlei producten vinden.

 • www.nlvooriedereen.nl
  Mensen met een beperking hebben - net als iedereen - recht op een goed leven en gewoon meedoen. Dat hebben we wereldwijd met elkaar afgesproken en vastgelegd in het VN-verdrag voor personen met een handicap. Kijk en lees waarom dit verdrag belangrijk is.
 • www.doeikmee.nl
  Kabinet Rutte gaat maatregelen op het gebied van langdurige zorg en inkomensondersteuning ingrijpend veranderen. Een deel van de zorg en ondersteuning die nu nog onder de landelijke AWBZ valt, wordt overgedragen naar de gemeenten. 
  CG-Raad en Platform VG verzamelen persoonlijke verhalen die laten zien wanneer zorg en/of financiële ondersteuning écht nodig is. Deze verhalen versterken onze lobby voor goede regelingen voor mensen met een beperking.