Nieuw Bestuur voor FOP Stichting Nederland

Aan de families, vrijwilligers en donateurs van de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva FOP Stichting Nederland

Even leek het er op dat de FOP stichting in gevaar zou komen. Het bleek lastig opvolgers te vinden voor de harde werkers van het eerste uur. Maar nu staat een nieuw bestuur klaar om de FOP Stichting Nederland levend én actief te houden!

  • Sandra Otten-Otsen neemt de functie van secretaris op haar schouders. Haar toewijding en administratieve vaardigheden zullen van groot belang zijn in het bestuurswerk dat voor ons ligt.
  • Peter Philips is nu de penningmeester en zal zijn grote kennis en ervaring m.b.t patiëntenorganisatie inzetten voor de FOP stichting.
  • Coen Netelenbos zal als algemeen bestuurslid het bestuur en de FOP community veelvuldig en grondig kunnen informeren over relevante ontwikkelingen in onderzoeksland.
  • Aan mij , Elinor Bouvy-Berends de eer het voorzitters stokje van Irene over te nemen. Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de "Bijzondere tandheelkunde" als tandarts-gehandicaptenzorg  wil ik mij graag inzetten voor de FOP community.

Irene Snijder was ontegenzeggelijk de spil in het bestuur; samen met Sofia El Manouni, Harold en Margriet Sillevis Smitt, en altijd gesteund door Tessa Risch heeft zij de stichting tot bloei gebracht. Wij hebben Irene gevraagd de contactpersoon te blijven voor the International FOP Association, de IFOPA.

Nu is het aan ons, het nieuwe bestuur, om flink aan de slag te gaan voor FOP Nederland!

Zonder de families, onze vrijwilligers en onze donateurs kan de stichting niet bestaan. Wij zijn dankbaar voor uw onmisbare bijdragen en blijven graag met u in contact.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Fop Stichting Nederland
Elinor Bouvy-Berends, voorzitter


Bestuur FOP stichting Nederland per 1 februari 2016
mw. E.C.M. (Elinor) Bouvy-Berends voorzitter
mw. S.M.D. (Sandra) Otten-Otsen secretaris
P.T.N. (Peter) Philips penningmeester
Dr. J.C. (Coen) Netelenbos bestuurslid
info@fopstichting.nl