Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

FOP stichting Nederland richt zich op elk terrein dat van belang kan zijn voor de FOP
gemeenschap in Nederland.

Onze organisatie

De stichting zoekt naar een goede wijze van communiceren om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven aan de F.O.P. gemeenschap.

Word donateur

Steun de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland door te schenken of donateur te worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht

Jaarstukken

Bekijk hier al onze jaarstukken zoals beleidsplannen, activiteitenverslagen en financiële jaarverslagen.

Links

Wereldwijd zijn er meerdere organisaties actief die informatie bieden over FOP. Lees meer over FOP via deze websites.

Fiscaal voordeel door ANBI-status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor…

Back To Top