skip to Main Content

FOP stichting Nederland richt zich op elk terrein dat van belang kan zijn voor de FOP
gemeenschap in Nederland.

De stichting zoekt naar een goede wijze van communiceren om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven aan de F.O.P. gemeenschap.

Steun de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland door te schenken of donateur te worden.

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht

Bekijk hier al onze jaarstukken zoals beleidsplannen, activiteitenverslagen en financiële jaarverslagen.

Wereldwijd zijn er meerdere organisaties actief die informatie bieden over FOP. Lees meer over FOP via deze websites.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor…

Back To Top
X