Ga naar hoofdinhoud

Wat de stichting jaarlijks organiseert:

Een familie dag:

Dit is een dag waar men elkaar in een ontspannen sfeer kan ontmoeten en ervaringen kunnen
uitwisselen.

Een wetenschappelijk symposium:

Families, donateurs en betrokkenen worden hier geïnformeerd over de laatste stand van zaken
in medisch onderzoek en trials. Sociaal-maatschappelijke onderwerpen staan hoog op de
agenda.

Verschillende activiteiten:

Ook doet de stichting mee aan activiteiten die de werving van fondsen voor onderzoeken
kunnen ondersteunen, zoals de Damloop.

Communicatie & informatie:

De stichting zoekt naar een goede wijze van communiceren om informatie uit te wisselen en
voorlichting te geven aan de F.O.P. gemeenschap. De inzet van Sociale Media wordt daarbij
kritisch onder de loep genomen. De website van de F.O.P. Stichting Nederland moet daarin zijn
beste vorm gaan vinden.

Bestuur:

Het bestuur zorgt voor het algemene beleid van de Stichting. Zij wordt hierbij ondersteund door het Administratiekantoor APN te Tiel.

Samenstelling per 1 Januari 2023:
Voorzitter: Vacature
Vice-voorzitter: Mw. S.M. (Saskia) Blonk-Bol
1e Secretaris: Dhr. R. (René) Otsen
2e Secretaris: Mw. S.M.D. (Sandra) Otten-Otsen
Penningmeester: Dhr. W.A.G. (Willem) Meijburg
Bestuurslid: Em. Prof. J.C.N (Coen) Netelenbos
Aandachtsgebied Medisch Onderzoek
Bestuurslid: Dhr. L.P. (Luc Pascal) Schroots
Aandachtsgebied IT & Sociale Media
Bestuurslid: Mw. Drs. E.C.M. (Elinor) Bouvy-Berends

Back To Top