skip to Main Content
Menu

Hoe kunt u de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland steunen?

Schenking

Financiele bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek is hard nodig. Bijdragen aan de stichting worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 98 RABO 0320 815 218 t.n.v FOP Stichting Nederland.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fibrodysplasia Ossificans
Progressiva Stichting Nederland (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar donateurs, deelnemers of
andere geïnteresseerden.

AVG beleid 2018 (pdf)
Bijlagen: Algemene Verordening Gegevensbescherming, F.O.P. Stichting Nederland

Vaste donateurs

U kunt ons steunen door vaste donateur te worden voor 25 euro per jaar.


Ik maak het lidmaatschapsbedrag ad. € 25,- zelf over op rekeningnummer: NL 98 RABO 0320 815 218 t.n.v. FOP Stichting Nederland o.v.v. postcode/huisnummer Voor boekingen vanuit het buitenland, BIC: RABONL2UIk bespaar de stichting administratiekosten en geef toestemming om het lidmaatschapsbedrag ad. € 25,- jaarlijks automatisch van mijn rekening te laten afschrijven

Back To Top
X