skip to Main Content

Hoe kunt u de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland steunen?

Schenking

Financiele bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek is hard nodig. Bijdragen aan de stichting worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 98 RABO 0320 815 218 t.n.v FOP Stichting Nederland.

Vaste donateurs

U kunt ons steunen door vaste donateur te worden voor 25 euro per jaar.

Ik maak het lidmaatschapsbedrag ad. € 25,- zelf over op rekeningnummer: NL 98 RABO 0320 815 218 t.n.v. FOP Stichting Nederland o.v.v. postcode/huisnummer Voor boekingen vanuit het buitenland, BIC: RABONL2UIk bespaar de stichting administratiekosten en geef toestemming om het lidmaatschapsbedrag ad. € 25,- jaarlijks automatisch van mijn rekening te laten afschrijven

Back To Top
X