Skip to content

In het weekend van 23 en 24 maart 2012 is Irene Snijder, voorzitter van de FOP stichting Nederland, op uitnodiging van de Italiaanse FOP Stichting afgereisd naar Milaan om daar het 6e Italiaanse FOP Symposium bij te wonen. Er werden lezingen gegeven door wetenschappers uit verschillende landen, onder wie Eileen Shore, die helaas niet bij het FOP Symposium in Amsterdam in 2011 aanwezig kon zijn, Petra Seemann uit Berlijn en Gerard Pals, die sinds kort onderzoek naar FOP verricht in het VUmc en die tevens gesproken heeft op het Nederlandse Symposium.  Naast deze ons al bekende namen werden researchteams uit Italië, de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd.

Een steeds terugkerend thema binnen de lezingen was het streven naar internationale samenwerking. Met name het opzetten van een internationale biobank en database. Gezien het geringe aantal patiënten op nationaal level is het van groot belang dat de persoonlijke ontwikkelingen van de patiënten, bijvoorbeeld resultaten en bijwerkingen van medicijngebruik, nauwkeurig geregistreerd worden en dat naast deze informatie het opgeslagen weefsel internationaal wordt uitgewisseld. Alle wetenschappers hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het vinden van een genezing voor FOP en het verbeteren van de behandeling, internationale samenwerking is onmisbaar om dit doel te kunnen bereiken. Italië heeft inmiddels al vier samples internationaal beschikbaar gesteld via Telethon Network of Genetic Biobanks (TNGB)  www.biobanknetwork.org. Ook de toespraak van Irene Snijder was hoofdzakelijk gericht op de wens een internationale samenwerking te bewerkstelligen.

Het Symposium was voortreffelijk georganiseerd door Enrico Christoforetti, voorzitter van de Italiaanse FOP Stichting. Wij zijn hem dan ook zeer erkentelijk dat wij de kans hebben gekregen ons uit te spreken over het belang van de internationale samenwerking en dat de basis is gelegd om deze samenwerking te realiseren.

Back To Top