Skip to content

Op vrijdag 23 november 2012 vond er in het VU medisch centrum een Europese FOP netwerkconferentie plaats. Deelnemende landen waren: Duitsland, Engeland, Italië, Spanje en Nederland. Naast de wetenschappers waren ook vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties uit Italië, Duitsland en Nederland aanwezig.

Deze conferentie werd gesubsidieerd door ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

ZonMw werkt o.a. mee aan het Europese ERA-Net project E-Rare, een netwerk van partners uit 12 landen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en financiering van nationale/regionale onderzoeksprogramma’s op het vlak van zeldzame aandoeningen.
Het ERA-Net project is bedoeld om de samenwerking tussen Europese wetenschappers die onderzoek doen naar zeldzame ziekten te versterken, om zo fragmentatie van onderzoek in dit onderzoeksgebied tegen te gaan.

Vorig jaar stelde ZonMw ons op de hoogte van een oproep, E-Rare call, een fonds dat trans-nationaal onderzoek bekostigt. Helaas kon door gebrek aan samenwerking tussen de verschillende Europese FOP onderzoeksteams geen aanvraag worden ingediend.
Het doel van deze Europese netwerkconferentie is dan ook het dichter tot elkander brengen van de verschillende Europese FOP onderzoeksteams zodat het gezamenlijke doel, het vinden van een adequate behandeling voor FOP, door middel van een nauwe samenwerking verwezenlijkt kan worden.
Wij hopen dat er bij de volgende oproep van E-Rare wél een aanvraag kan ingediend worden.

Back To Top