Skip to content

Het aftellen is begonnen! Op 4 en 5 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse FOP Symposium met de daarbij behorende familiebijeenkomst. Tijdens dit symposium wordt het 15-jarig lustrum van onze stichting gevierd in het Van der Valk hotel in Haarlem.

Een boeiend programma voor een belangrijke mijlpaal
Het symposium gaat vrijdagmiddag 4 oktober van start met een bij een bijeenkomst die vooral gericht is op artsen en onderzoekers. Daarna worden de FOP families en gasten ontvangen voor het welkomstdiner. Voor de zaterdag is een boeiend lustrumprogramma samengesteld voor alle FOP families, direct betrokkenen, donateurs van de FOP stichting Nederland, onze Europese zusterorganisaties en allen die de stichting een warm hart toedragen. 

Stand van zaken bij de studies
Prof. dr. Coen Netelenbos vertelt alvast wat naar zijn mening de highlights van het programma zullen zijn: ‘’Deze jubileumeditie wordt nog groter en internationaler dan eerdere jaren’’, voorspelt hij. Op Zaterdagochtend worden alle bezoekers aan de hand van presentaties bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Presentaties in het Engels worden simultaan naar het Nederlands vertaald. ‘’We kunnen dit jaar voor het eerst over het verloop van de huidige trial vertellen, dat is heel spannend’’, meent Netelenbos, ‘’Ook zal er veel aandacht zijn voor de trial met saracatinib die in het najaar in o.a. het VUmc begint onder de naam “STOPFOP.’’

 Internationale expertise
Ook wijst hij erop dat er verschillende artsen van over de hele wereld zullen zijn: ‘’Tijdens de consultaties aan het einde van de middag kunnen de patiënten zich op afspraak door hen laten onderzoeken. Een frisse blik kan niet alleen voordelig zijn voor de patiënten, het is ook heel leerzaam voor de artsen’’, meent hij, ‘’Het is ook heel goed dat de artsen en patiënten samen eten en borrelen. Dat werkt zo motiverend, je ziet als arts dan echt waar je het voor doet. ‘’

Ervaringen delen
Het sociale aspect is volgens Netelenbos dan ook van groot belang. ‘’Dit is ooit begonnen als een familiebijeenkomst en het is nog steeds heel belangrijk dat de FOP families elkaar zien en ervaringen kunnen uitwisselen’’, benadrukt hij. Daarom is hij ook zo enthousiast over de workshop ‘betrokkenheid & confrontatie’ die wordt geleid door Kees Kleingeld. ‘’Vorig jaar was dat absoluut een van de hoogtepunten. Het ging toen over de moeilijke keuzes die patiënten soms moeten maken rondom onderzoek en trials’’, weet hij nog. ‘’En de presentatie van het Jubileumboek is natuurlijk ook heel speciaal’’, stelt hij tot slot. 

Wees welkom!
Viert u ons 15-jarig lustrum met ons mee? U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier dat u bij uw uitnodiging per mail heeft ontvangen of bellen naar 078- 621 28 16.

Back To Top